GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

gelir (1) gelir (2)

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda görevli Bilgisayar İşletmeni, Çözümleyici, Programcı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanlı personele “Stres Yönetimi ve Stresle Etkin Mücadele” konulu iki günlük bir eğitim programı düzenlenmiştir.

Söz konusu eğitim boyunca katılımcılara, stres, stresin nedenleri, stresi önleme yöntemleri, iş yerinde stres, strese neden olan psikolojik nedenler, stres yönetimi ve stresin neden olduğu hastalıklar konularında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Ayrıca stres yönetiminde önemli bir yeri olan EFT(Duygusal Özgürleştirme Tekniği) uygulamalı olarak gösterilmiştir.