NORM EĞİTİM DANIŞMANLIK DERNEĞİ VE TPYME

Norm Eğitim Danışmanlık Derneği ve TPYME-Türk Proje Yönetim Meslek Enstitüsü Üyelerine Yönelik olarak “Kendini ve Başkalarını Tanımada Yüzün Şifreleri ve Kişilik Analizi” konulu konferans verilmiştir

Katılımcıların istekli olarak katıldığı konferans interaktif bir biçimde sonuçlandırılmış ve yüz analizleriyle kişilik tespitinde bulunulmuştur.

Norm Eğitim Danışmanlık kurumuna bilgiye verdiği değerden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.