SİYASETÇİ ADAYLARIN BEDEN DİLİ EĞİTİM PROGRAMI

GİRİŞ

 

Gelişen sosyal toplum ve teknoloji gereği, siyasi kademenin her aşamasında bulunmak isteyen bireylerin kesinlikle alması gereken eğitimler çok yönlüdür. Siyasi mekanizmanın içinde bulunmak isteyen birey, temel olarak örgüt içi ve örgüt dışı olmak üzere iki farklı yönde eğitim almalıdır. Öncelikle parti içi siyasi bilgiler açısından donanımlı olmalı, ekip ve örgüt içinde olmanın gerektirdiği davranışları sergileyebilecek bilgiye sahip olmalıdır. Daha sonra toplum önünde hem kendini hem partisini temsil etme ve vekillik etme yetkisi gereği bilmesi gereken önemli konular vardır. Bu konular geniş kapsamlıdır ve kesinlikle özel eğitim gerektirir.

Günümüzün siyasi konjonktüründe ve seçme tercihlerinde, adayın kişiliği, kimliği, siyasi görüşü, mensubu olduğu parti kadar, mevcut sorunlara getirmeyi vaat ettiği çözümler ve bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış ancak temelde birçok başka sorunu beraberinde getiren sorunları tespit edip, çözüm yolları önermesi de çok etkilidir.

Seçmenler kararlarını oluştururken çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri değerlendirmektedir. Bu bilgiler, seçim döneminin öncesinden başlayarak seçim dönemine kadar uzanan geniş bir bilgilendirme ağından geçerek seçmenlere ulaşmaktadır. “Siyasal seçim kampanyaları” seçim dönemlerinde seçmenlerin ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlayan bir görev görmektedir.

Eğitim ve bilinç seviyesinin giderek arttığı ve siyasetin ülkemizde de artık bir “bilim” olarak ele alındığı günümüzde, adayların seçmenlerine sunacağı projelerin, sorunlara çözüm getiren, uygulanabilir, mantıklı, göze-kulağa hoş gelen ve benzerlerinden farklı, orijinal olması gerekmektedir.

Kişilik Tipolojileri, beden dili, yüz okuma ve klasik etkili iletişim yöntemlerinin sistemleştirilmesi sonucu oluşturulan bu kampanya danışmanlığı, insan hayatını oluşturan kişisel gelişim sürecini ve seçim sürecini daha etkili, daha verimli, daha sağlıklı kullanarak, iç dengeyi, istenen sonuçlara daha yakın olmayı, başarıyı ve mutluluğu, kazanmanın hazını tatmayı, daha iyi anlamayı ve daha iyi anlaşılmayı hedeflemektedir.


PLANLANAN EĞİTİM KONULARI

Mimikler ve Mikro İfadeler

 1. Ellerin verdiği Mesajlar

– İşaret Parmağının Anlamı

– Başparmağının Kullanım Alanları

– Kenetli Ellerin Anlamı

– Kolların Açık Olması

– Diğer Elle Dokunmanın Önemi

– Ellerin Önde ve Arkada Birleşmesi

– Ellerin Birbirine Sürtülmesi

– Elin Yüzde Olması

– Kolların Kavuşturulması

– Ellerin Belde Olması

 1. Ayak ve Bacakların Verdiği Mesajlar!

– Bacak Bacak Üstüne Atma Şekilleri ve Anlamı

– Ayakların Çarpı Konumda Olması

– Bacakların Bir Yöne Doğru Dönük Olması

 1. Yüzün ve Başın Verdiği Mesajlar

– Bakışların Anlamı

– Gözler ve Bakışların Önemi

– Yüz ve Bölgelerin Anlamı

 1. Oturma ve Duruş Şekillerindeki Mesajlar

– Meydan Okuma Oturuşunun Özellikleri

– Zarif Bir Şekilde Oturma Şekilleri

 1. Kıyafet ve Aksesuar Sunumu
 • Giyimde Kullanılan Renklerin Etkisi
 • Renk ve Kurumsal Kültür İlişkisi
 • Aksesuarların Doğru Şekilde Taşınması ve Tanıtılması
 • Renklerin Kişiler Üzerindeki Etkisi
 • Kıyafetlerin İdeal Bir Şekilde Sunulması
 1. Hakimiyet Alanları ve Etkin Kullanılması
 2. Yalan İşaretleri
 3. Adayın Olumlu ve Olumsuz Beden Dili Özellikleri
 4. Hareketleri Aynalamak
 5. Kişilerarası Etkileşimler Dahilinde Sözel Olmayan Yatıştırıcı Davranışları Okumak

 

PLANLANAN EĞİTİMLERİN AMAÇI

 

Eğitimlerin genel amacı; adayın seçim sürecinde doğru stratejileri belirleyerek, hedeflerine ulaşmasında rehberlik etmek, bunları yaparken de alışılagelmiş yöntemlerin dışına çıkarak fark yaratmaktır. Bunun yanında, süreç boyunca adayın yetkinliklerini sorgulayarak ve bütünsel bir bakış açısı getirerek; görünmeyenleri görmesini sağlayarak adayın potansiyelini arttırmak, bu süreci doğru yönetip başarılı olmasını sağlamak amacıyla adaya yol arkadaşlığı yapmak ve destek vermektir.

 Beden Dili ve Uygulamaları eğitiminde öncelikle adayın bedenini tanıyarak kendine yakınlaşması, kendini tanıması, ifade etmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, adaya öz farkındalık, iletişim, empati, kendini ifade etme ve uyum sağlama gibi yetkinlikler kazandırarak olumsuz beden algısını değiştirmek ve olumlu beden algısı yaratmak hedeflenmektedir. Ayrıca adayın kurumsal ve bireysel başarıyı yakalaması ve az iletişime geçilen insanlar üzerinde olumlu etki bırakabilmek için beden dilini etkin biçimde kullanılması amaçlanmaktadır.