Halim Altınışık
İnsan İlişkileri ve Yüz Okuma Uzmanı
Sorular da bilgiden doğar, cevaplar da

TÜBİTAK

TÜBİTAK çalışanlarına yönelik olarak “Beden Dilinin Günlük Yaşamdaki Önemi” konulu bir seminer düzenlenmiştir.Seminerde beden dilini oluşturan yüz ifadeleri, mimikler, jestler, mekan kullanımı, araç ve aksesuarlar, yalan söyleme işaretleri gibi konular üzerinde durulmuş ve konuyla ilgili uygulamalar yaptırılmıştır.

POLİS AKADEMİSİ

GÜVENLİK BİLİMLERİ

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak “İnsani Değerler Işığında Kendini ve Başkalarını Tanımak ve Yüz Okumanın Sırrı” konulu konferans verilmiştir.

CUMHURBAŞKANLIĞI

KORUMA

DAİRE BAŞKANLIĞI

Personelinin kişisel gelişim ve mesleki yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik düzenlenen eğitimler bağlamında “Panik Anında Karar Verme Yöntemleri” eğitimi verilmiştir.

GAZİ

ÜNİVERSİTESİ

Gazi Üniversitesi öğrencilerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla “İkili İlişkilerimizde Beden Dili ve Yüz Okumanın Önemi” ve “Hafıza Teknikleri ve Kolay Öğrenme” konularında konferanslar verilmiştir.

SAĞLIK

BAKANLIĞI

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personelinin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla “İletişim Becerileri, Beden Dili, Stres Yönetimi” konularında eğitim düzenlenmiştir.

İSTANBUL TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ

Katılımcılarımıza,“Beden Dili ve Uygulamaları”, “Kişilerarası Çatışma ve Çözümü”, “Öfkemizi Nasıl Yönetiriz?”, “Kişilik ve Kişilik Bozuklukları”, “İkili İlişkilerimizde Kendimizi Tanımanın ve Geliştirmenin Rolü” konulu uzun süreli eğitimler düzenlenmiştir

VERGİ DENETLEME

KURULU BAŞKANLIĞI

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılarına yönelik, “Karakter Analizinde Yüz Okumanın Önemi” konulu konferanslar


İTÜ BİRLİĞİ VAKFI VE

DERNEĞİ

Düşünce ve Davranış Köprüsü adı altında planlanan kişisel gelişim eğitim programı bağlamında İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Vakfı ve Derneği üyelerine yönelik ve uzun soluklu olarak 17 farklı konuda eğitim düzenlenmiştir.


ADNAN MENDERES

HAVALİMANI

TAV özel güvenlik yöneticilerine yönelik, "Kendini ve Başkalarını Tanımada-İnsan İlişkilerinde Beden Dili ve Yüz Okuma Sanatı", "İntihar Eylemcileri (seçilmeleri, eğitimleri, eylemleri, profil incelemeleri), Suçlu Profil Çalışmaları ve Gözlem", "Havalimanı Güvenliğinde Yolcu Terminalinde Şüphelilerle Görüşmede Yüz Analizleri, Beden Dili İşaretlerinin Yorumu ve Gerçek Düşüncelerin Okunması" konulu eğitimler.


ALTINDAĞ BELEDİYESİ

BAŞKANLIĞI

Altındağ Belediyesi Başkanlığı bünyesinde çalışan güvenlik görevlilerine yönelik olarak “Özel güvenlik görevlilerinin mesleki ve kişisel gelişimi” konulu eğitim verilmiştir.


ANKARA İL SAĞLIK

MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Bölge Sorumlularına ve 112 Çağrı Kontrol Komuta Merkezi çalışanlarına yönelik olarak “Kişiler arası İlişkiler ve Yüz Okuma” konulu seminer.


ATATÜRK

HAVA LİMANI

TAV özel güvenlik yöneticilerine yönelik, "Kendini ve Başkalarını Tanımada-İnsan İlişkilerinde Beden Dili ve Yüz Okuma Sanatı", "İntihar Eylemcileri (seçilmeleri, eğitimleri, eylemleri, profil incelemeleri), Suçlu Profil Çalışmaları ve Gözlem", "Havalimanı Güvenliğinde Yolcu Terminalinde Şüphelilerle Görüşmede Yüz Analizleri, Beden Dili İşaretlerinin Yorumu ve Gerçek Düşüncelerin Okunması" konulu eğitimler.


ANKARA BAROSU

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (AUÇM) üyesi avukatlara yönelik olarak “Arabuluculukta Beden Dili ve Yüz Tanımanın Önemi” konulu konferans.


BAŞBAKANLIK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Sivil Savunma Uzmanları Derneği’nin (SİSUD) işbirliği ile düzenlenen “9. Afet ve Acil Durum Eğitim Semineri" ne katılan sivil savunma uzmanlarına yönelik, "İnsan İlişkilerinde Yüz Okuma ve Beden Dili" konulu konferans.


BASIN İLAN

KURUMU

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü ile İstanbul Bölge Müdürlüğü personeline yönelik olarak “Etkili Konuşma, Beden Dili, Doğru Sunum Teknikleri” konulu eğitimler ile “Zaman Yönetiminin Önemi” ve “Dikkat ve Hafıza Güçlendirme Teknikleri” konulu konferanslar.


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

BAKANLIĞI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personeline yönelik "Kişisel Gelişim / İletişim, Kurum İçi İletişim, Motivasyon, Liderlik, Kurum Kültürü ve Aidiyet " konulu eğitim.


İŞ KUR

Bolu İŞKUR, TSOB ve Elginkan Vakfı Bolu Eğitim Merkezince lise ve üniversite öğrencileri ile iş adamları ve halka yönelik, “Kendini ve Başkalarını Tanımada Yüz Okumanın Önemi” konulu konferans.


KARABÜK

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Karabük Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik olarak “Aile İçi İletişim” ve “Kurum Kültürü ve Kurumdaşlık, Polis Alt Kültürü” konulu eğitimler.


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Elektrik Üretim A.Ş. personeline (Memur-Teknikerler) yönelik “İnsan İlişkileri-Empati, Etkili İletişim ve Davranış Yönetimi” ve “Ast-üst ilişkileri-Geri bildirim, Motivasyon ve Takdir” konulu eğitimler.


ESENBOĞA HAVALİMANI

TAV özel güvenlik yöneticilerine yönelik, "Kendini ve Başkalarını Tanımada-İnsan İlişkilerinde Beden Dili ve Yüz Okuma Sanatı", "İntihar Eylemcileri (seçilmeleri, eğitimleri, eylemleri, profil incelemeleri), Suçlu Profil Çalışmaları ve Gözlem", "Havalimanı Güvenliğinde Yolcu Terminalinde Şüphelilerle Görüşmede Yüz Analizleri, Beden Dili İşaretlerinin Yorumu ve Gerçek Düşüncelerin Okunması" konulu eğitimler


GAZİ KAZAN M.Y.O.

Gazi Üniversitesi Kazan MYO Müdürlüğü ve Kazan Belediye Başkanlığı'nca ortaklaşa düzenlenen MYO ve ilçedeki lise öğrencilerine yönelik, “Hafıza Teknikleri ve Kolay Öğrenme” konulu konferans.


İSKENDERUN
DEMİR ÇELİK
FABRİKASI

Eğitim Müdürlüğünde görevli eğitim uzmanları ile İnsan Kaynakları Müdürlüğü personeline yönelik, "Etkili Konuşmada Ses ve Nefesin Kullanımı, Diksiyon, Boğumlanma; Hipnotik İletişim ve İkna Etme Sanatı, Karşınızdaki Kişinin Gerçek Düşüncelerini Okuma, Yalanın Ortaya Çıkarılması, Soru Sorma Teknikleri, Etkili Olma ve İnandırıcılık ve Aktif Düşünme ve Kendini Yenileme" konulu yetkinlik eğitimleri.


GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak “Hafıza Geliştirme ve Kolay Öğrenme” konulu konferans


İÇİŞLERİ

BAKANLIĞI

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığınca düzenlenen Afet Sonrası Müdahale Hizmetlerine İlişkin Tecrübe Paylaşımı Eğitim Seminerine katılan Vali Yardımcıları ile Kaymakamlara yönelik, "Acil Durumlarda Kişilik Psikolojisi" konulu konferans.


GAZİ

ÜNİVERSİTESİ

Teknoloji Fakültesi TİMTEK topluluğunca düzenlenen ve üniversite öğrencilerinin katıldığı "Kendini ve Başkalarını Tanımada Yüz Okumanın Önemi" konulu konferans.


GAZİ S.K.S.D.B.

Gazi Üniversitesi Sağlık, Spor ve Kültür Dairesi Başkanlığı personeline yönelik “Kurum İçi İletişim ve Uyum” konulu konferans.

K.Y.K.

Liderlik Okulu 2012 Yılı Eğitimi Bağlamında, KYK Ankara Bölge Müdürlüğüne ait Tahsin Banguoğlu Yurdu, Mehmet Akif Kız Öğrenci Yurdu, Kastamonu Yurdu ve Çankırı Yurdu ile Eskişehir Bölge Müdürlüğüne ait Dumlupınar Yurdu, Eskişehir Yurdu, Yunus Emre Yurdu, Afyon Yurdu, Afyon Tınaztepe Yurdu, Bilecik Yurdu, Kütahya Yurdu, Kütahya Zafertepe Yurdu ve Simav Yurdu’nda barınan öğrencilere yönelik, “Hafıza Teknikleri ve Kolay Öğrenme” konulu seminerler.

MALATYA

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek için Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) “Adım Adım Aydınlık Geleceğe” projesi bağlamında Malatya merkezindeki Anadolu liseleri öğrencilerine yönelik “Başarı ve Hedef Odaklı Olma, Verimli Ders Çalışma Teknikleri” konulu konferansMALİYE

BAKANLIĞI

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda görevli Bilgisayar İşletmeni, Çözümleyici, Programcı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanlı personele yönelik, “Stres Yönetimi ve Stresle Etkin Mücadele” konulu eğitim.OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ

Avrupa Birliği ve Amasya Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen “Genç İşgücünün İstihdamı” konulu proje bağlamında öğrencilere yönelik, Amasya Üniversitesi MYO’da “Girişimcilik”; Amasya Kız Meslek Lisesi’nde ise “Takım Çalışması ve Liderlik, İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu eğitimler.ÖZEL MAYA ANADOLU LİSESİ

Özel Maya Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik “Dikkat Eksikliği, Hafıza Geliştirme ve Kolay Öğrenme” konulu konferans ile öğrenci velilerine “Anne-Baba ve Genç İlişkileri” konulu seminer.TÜRK ŞEKER

FABRİKALARI

TÜRKŞEKER) Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişlerine yönelik,“İfade Alma - Mülakat Teknikleri ve İkna Taktikleri İle Sorgu ve Mülakat Aşamalarında Şüphelinin Yüz ve Beden İşaretleri”, “Soru Sorma Sanatı ve REİD Psikolojik Sorgulama Tekniği” ve “Yalancılığın Saptanması ve Grafoloji (Yazıbilim)” konulu eğitimler


REAL TEPE

TEPE Savunma ve Güvenlik Sistemleri Sanayi A.Ş. tarafından REAL Hipermarketlerde görevli özel güvenlik görevlilerine yönelik, " Müşteri Hizmetlerinde Özel Güvenlik Görevlisi, Etkili Konuşma Nasıl Olur?, Şüpheli ve Suçlu Profilleri, Davranış Şekilleri ve Kişileri Tanıma, Takım Çalışması, Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri, Empatik İlişkiler, Kurum Kültürü ve Kurum Aidiyeti, Etkili iletişim Teknikleri, Müşteri Hizmetleri, Beden Dili ve Yüz Okuma" konularında