BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAY ADAYI KİŞİSEL YETKİNLİK EĞİTİM PROGRAMI

GİRİŞ

Gelişen sosyal toplum ve teknoloji gereği, siyasi kademenin her aşamasında bulunmak isteyen bireylerin kesinlikle alması gereken eğitimler çok yönlüdür. Siyasi mekanizmanın içinde bulunmak isteyen birey, temel olarak örgüt içi ve örgüt dışı olmak üzere iki farklı yönde eğitim almalıdır. Öncelikle parti içi siyasi bilgiler açısından donanımlı olmalı, ekip ve örgüt içinde olmanın gerektirdiği davranışları sergileyebilecek bilgiye sahip olmalıdır. Daha sonra toplum önünde hem kendini hem partisini temsil etme ve vekillik etme yetkisi gereği bilmesi gereken önemli konular vardır. Bu konular geniş kapsamlıdır ve kesinlikle özel eğitim gerektirir.

Günümüzün siyasi konjonktüründe ve seçme tercihlerinde, adayın kişiliği, kimliği, siyasi görüşü, mensubu olduğu parti kadar, mevcut sorunlara getirmeyi vaat ettiği çözümler ve bu güne kadar gün yüzüne çıkmamış ancak temelde birçok başka sorunu beraberinde getiren sorunları tespit edip, çözüm yolları önermesi de çok etkilidir.

Seçmenler kararlarını oluştururken çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri değerlendirmektedir. Bu bilgiler, seçim döneminin öncesinden başlayarak seçim dönemine kadar uzanan geniş bir bilgilendirme ağından geçerek seçmenlere ulaşmaktadır. “Siyasal seçim kampanyaları” seçim dönemlerinde seçmenlerin ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlayan bir görev görmektedir.

Eğitim ve bilinç seviyesinin giderek arttığı ve siyasetin ülkemizde de artık bir “bilim” olarak ele alındığı günümüzde, adayların seçmenlerine sunacağı projelerin, sorunlara çözüm getiren, uygulanabilir, mantıklı, göze-kulağa hoş gelen ve benzerlerinden farklı, orijinal olması gerekmektedir.

Kişilik Tipolojileri, beden dili, yüz okuma ve klasik etkili iletişim yöntemlerinin sistemleştirilmesi sonucu oluşturulan bu kampanya danışmanlığı, insan hayatını oluşturan kişisel gelişim sürecini ve seçim sürecini daha etkili, daha verimli, daha sağlıklı kullanarak, iç dengeyi, istenen sonuçlara daha yakın olmayı, başarıyı ve mutluluğu, kazanmanın hazını tatmayı, daha iyi anlamayı ve daha iyi anlaşılmayı hedeflemektedir.

 

GENEL BİLGİLER

Söz konusu eğitimler toplam 150 saat üzerinden planlanmıştır. Eğitimin tasarlanan toplam süresi asgari 1-2 aydır. Ancak aday ve ekibinin durumuna göre bu süre yeniden belirlenebilecektir.

Bu çalışmanın amacı verilen eğitimlerin sonucunu görmek ve seçim kazanmaya yönelik bilgi toplama ve değerlendirme ile geri bildirim almaktır.

Bahse konu eğitimler öncesinde veya sırasında –duruma göre- adayın özellikle hitabet gücünün artırılmasına yönelik UYGULAMALI ÇALIŞMALAR yapılması planlanmıştır. Ayrıca kişisel gelişim ile ilgili çeşitli testlerin uygulanması da öngörülmüştür.

 

PLANLANAN EĞİTİM KONULARI VE SAATLERİ

 1. ADAYA ÖZGÜ KİŞİSEL GELİŞİMİNİN PLANLANMASI VE

                YETKİNLEŞTİRİLMESİ (50 SAAT)

 1. STRATEJİK TELKİN VE İKNA TEKNİKLERİ (40 SAAT)
 2. İÇE VE DIŞA DÖNÜK ALGI TEKNİKLERİ GELİŞTİRME (30 SAAT)
 3. LİDERLİK BECERİLERİ GELİŞTİRME (30 SAAT)

 

 

PLANLANAN EĞİTİMLERİN AMAÇ VE İÇERİKLERİ

Eğitimlerin genel amacı; aday adayının seçim sürecinde doğru stratejileri belirleyerek, hedeflerine ulaşmasında rehberlik etmek, bunları yaparken de alışılagelmiş yöntemlerin dışına çıkarak fark yaratmaktır. Bunun yanında, süreç boyunca adayın yetkinliklerini sorgulayarak ve bütünsel bir bakış açısı getirerek; görünmeyenleri görmesini sağlayarak adayın potansiyelini arttırmak, bu süreci doğru yönetip başarılı olmasını sağlamak amacıyla adaya yol arkadaşlığı yapmak ve destek vermektir.

 

 1. ADAYA ÖZGÜ KİŞİSEL GELİŞİMİNİN PLANLANMASI VE

    YETKİNLEŞTİRİLMESİ

 

Şimdiyi keşfetmek geleceği tasarlamaktır. Geleceğin tablosunu oluştururken; misyonuna sadık, güçlü vizyon hedeflere sahip, lider özelliklerini içinde barındıran, kişisel motivasyonu yüksek, kendini en iyi şekilde ve en anlaşılır biçimde ifade eden bir belediye başkan adayı profili oluşturma amaçlanmaktadır.

 

İnsanların öncelikle kendi özelliklerinin farkına vararak, iç dinamiklerinin harekete geçirilmesi hedeflenmektedir. İletişim becerilerinin ana kurallarını da uygulamalarla kazanacak olan aday ve ekibi, topluluk karşısında kendilerini daha iyi ifade edebileceklerdir.

 

Kişisel Gelişim Yetkinlik Eğitimleri,  aday ve ekibinin,  bilgi çağı ve kişisel gelişim çağı gereklerine uygun olarak çeşitli alanlarda kişisel gelişimlerini desteklemek, onları modern yaşamın yenilikleri ve araçları ile donatmak için tasarlanmıştır.

 

Kendini ve insan tanımada-kazanmada yüz okuma sanatı eğitimi yoluyla; adayın kendisini daha iyi tanıması, diğer insanlar hakkında ve onlar için daha sağlıklı/geçerli değerlendirmeler yapabilmesi, sosyal statülerinin gereklerine uygun davranışlar sergileyebilmesi, çevresiyle daha olumlu ilişkiler geliştirebilmesi, kendisine daha fazla güven duyabilmesi mümkün olabilmektedir. Bu eğitim ayrıca, adayın etkili kararlar alarak sorumluluklarına uygun davranışlar sergileyebilme, yönetim-organizasyon-sevk-idare işlerinde süreç ve sonuç odaklı doğru kararlar alarak hedeflere verimli şekilde ulaşabilme konularında da önemli katkılar sunmaktadır.

 

Beden Dili ve Uygulamaları eğitiminde öncelikle aday ve ekibinin bedenini tanıyarak kendine yakınlaşması, kendini tanıması, ifade etmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, adaya öz farkındalık, iletişim, empati, kendini ifade etme ve uyum sağlama gibi yetkinlikler kazandırarak olumsuz beden algısını değiştirmek ve olumlu beden algısı yaratmak hedeflenmektedir. Ayrıca adayın kurumsal ve bireysel başarıyı yakalaması ve az iletişime geçilen insanlar üzerinde olumlu etki bırakabilmek için beden dilini etkin biçimde kullanılması amaçlanmaktadır.

 

Planlama, yaratıcı-yenilikçi düşünme ve alternatifler üretme eğitiminde adaya düşünce ve davranışta yaratıcılığı devreye sokacak yeni bir anlayış inşa etmek, düşünce ve davranış sorunlarıyla baş etme becerisi kazandırmak, gereksiz tartışma ve zamanın boşa harcanmasını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan düşünce ve davranış yöntem ve tekniklerini kazandırmak; hayatın tüm alanlarında başarılı olmak için düşünce ve davranış hedefleri koymak ve hedefe kararlı ve bilinçli biçimde gitme becerisi kazandırmak; düşünce ve davranış yönetimi ile söz ve eylemleri üzerinde kontrol sağlamak; düşünce ve davranış yönetimi ile propaganda sonuçlarını olumlu yönde etkileyerek seçim başarısını elde etmek hedeflenmiştir.

 

Eğitim İçerikleri:

 • Kendini ve İnsan Tanımada-Kazanmada Yüz Okuma Sanatı
 • Beden Dili ve Uygulamaları
 • Vizyon- Misyon Yaratma, Plan Hazırlamak, Yenileme, B Planı Kurgulamak
 • Kitle Psikolojisi ve Kitleleri Etkileme ve Peşinden Götürebilme.
 • Doğru Nefes ve Nefes Teknikleri,
 • Duygusal Zeka
 • Karşınızdaki Kişinin Gerçek Düşüncelerini Anlama, Anında Analiz
 • Hedef Belirleme – Sonuç Alma

 

 1. STRATEJİK TELKİN VE İKNA TEKNİKLERİ DANIŞMANLIĞI

Belagat, 7 ana sanat dalından birisi olup içlerinde en zor olanıdır. Resim, müzik, heykel gibi temel sanatların hepsinde yapılanı onarma, yenileme, rötuş, hatta yeni baştan başlama imkanı vardır. HİTABET SANATI (Belagat) ise canlı olarak ve bir defaya mahsus yapılabilir. Geri dönüş, iptal, rötuş gibi düzeltme olanakları yoktur. Konuşma (sanat) yalnızca bir defada icra edilir… Adayın, siyaset gibi dil hatası hata kabul etmez bir alanda kendi özgün yapısına göre planlanmış bir teknik ile ve en az hata ile konuşması son derece elzemdir.  Aday bu bölümde kişisel gelişiminin, yeteneklerinin ve beceri donanımlarının kilit taşı olan HİTABET SANATI (Belagat) ile hem teorik hem de pratik (uygulamalı) olarak teçhiz edilecektir….

 

Konuşma davranışında bir önemli unsur da dinleme terbiyesidir. Dinleme tahammülü olmayan konuşmalar diyalogdan yana değil monologdan yanadır. Konuşmayı beceremeyenler tartışmayı ve kavgayı tercih ederler ya da suskunluğu… Dünyamızda yaşanmış olan birçok savaşı, konuşmayı beceremeyen yeteneksiz ama diktatör ruhlu otoriterler çıkarmıştır. Düşünmeden konuşarak, çözümden yana değil sorundan yana olunur. Bu nedenle etkin konuşma ve dinleme eğitiminde adayın dinleme tahammülleri geliştirilir, doğru ve düzgün anlatımın sağlanması amacıyla hayal kurma teknikleri öğretilir.

 

 

Eğitim İçerikleri:

 

 • Hitabet Sanatı
  • Sesin Etkili Kullanımı
  • Konuşmanın İnce Ayrıntıları
  • Konuşmada Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler
  • Topluluk Önünde Konuşma
  • Bire Bir Konuşmalarda Etkili İletişim
  • Duygu ve Düşünceleri Konuşma ve Beden Yoluyla Doğru Aktarma
  • Konuşmayla Etkileme
 • Hipnotik Dil Kalıplarıyla Etkili İnandırıcılık Çalışmaları
 • Taktiksel Soru Sorma ve Cevaplama Teknikleri
 • İnsanlar Üzerinde Gizli Bir Etkileyici Güç Oluşturma.
 • Etkin Dinleme Teknikleri

 

 

 1. İÇE VE DIŞA DÖNÜK ALGI TEKNİKLERİ GELİŞTİRME

Adayın fark yaratan özelliklerini, hedeflenen sonuçlara ulaşmış olarak tasarlayabilmesini, bilinçaltının tüm kaynaklarını kullanarak, istenilen sonuçlara odaklanmasını; hedeflerimize ulaşmada düşüncelerin bilinçli, etkili ve tutarlı bir şekilde kullanılarak, bilinçaltının tüm kaynaklarını işlemeyi sağlamak amaçlanmıştır.

 

İçe ve dışa dönük algı eğitimi ile günlük hayatta adayın hafızasına alması gereken kelimeleri veya olayları çok daha rahat bir şekilde hafızasına alabilmesi amaçlanmaktadır. Aynı şekilde günlük ilişkiler içersinde ve propaganda çalışmalarında adayın tanışacağı kişilerin isimlerini hafızasına rahatlıkla yerleştirip, iletişim ve ilişkilerine güç kazandırmış olacaktır. Bu eğitim sayesinde aday unutmayı unutacaktır.

 

Alışagelmiş iletişim anlayışını ve iletişim davranışlarını sorgulayarak, iletişimde yaratıcılığı devreye sokacak yeni bir iletişim anlayışı inşa etmek; insan ilişkilerini bilinçli yönlendirmek, iletişim sorunlarıyla baş etme becerisi kazandırmak, gereksiz tartışma ve zamanın boşa harcanmasını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan iletişim yöntem ve tekniklerini kazandırmak; hayatın tüm alanlarında başarılı olmak için iletişimde hedef koymak ve hedefe kararlı ve bilinçli biçimde gitme becerisi kazandırmak; iletişimin iş sonuçlarını olumlu yönde etkilemesini sağlamak hedeflenmiştir.

 

Bir davranış geliştirme eğitimi olan kişilik tipleri ve davranış eğitiminin amacı, adayda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Bu eğitimle aday kişilik belirleme kriterlerini kullanarak kişilik analiz edebilecek, insanı okuyan kişinin iletişimde uyguladığı dört aşamalı süreci tanımlayabilecek, kişilik tiplerini belirleyebilecek ve kişilik tiplerine göre iletişim kurabilmeyi öğrenecektir. Ayrıca adayın karşılaşılan olaylar karşısında güvenli ve olumlu tavır geliştirebilmesi ve bu davranış modelini hayatın içine katması hedeflenmektedir.

Eğitim İçerikleri:

 

 • Hafıza Geliştirme Teknikleri
 • Yalan Söyleme Sanatı ve Yalancılığın Tespiti
 • Sağlıklı İletişim İçin Etkin Algılama ve Empati Geliştirme
 • Kişilik Tipleri ve Davranış Biçimleri
 • Seçim Sürecinde sağlık Sorunları ve Korunma
 • Hoşgörü ve Tolerans
 • Olumlu Düşünmek ve Olumsuz Duygularla Başa Çıkmak
 • Doğru Ve Etkili Karar Verme
 1. LİDERLİK BECERİLERİ GELİŞTİRME

Günümüzde ekipleri harekete geçirebilen, emrindekileri daha verimli ve dinamik kılabilmek adına güdüleyen liderlere duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu eğitimde de, adayın bu yeteneklerini geliştirmek üzere; liderlik stillerini inceleyerek farklı tarzları irdelemesi ve çeşitli yönetsel tekniklerin üzerinde durularak hedefleri doğrultusunda kendine uyan liderlik stillerini özümsemesi hedeflenmektedir. Adayın lider yaklaşımıyla kitleyi doğru yönlendirerek ve gelişim planlarını destekleyerek kurumsal hedeflere ulaşma becerisinin kazandırılması amaçlamaktadır. Ayrıca adaya çağdaş yönetim tekniklerini ve etkin liderlik yaklaşımlarını göstererek sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmek te hedeflenmiştir.

 

Vizyon sahibi bir liderin, düşüncelerini gerçekleştirdiği ve istediğini elde ettiği zamanı duyumsayarak, duyguları üzerinde yoğunlaşarak kararlılıkla adımlarını atmasını sağlamak ve kendini yönlendirici bir konumda görüp bulaşıcı bir coşkuyla çevresini etkileyip gelecek tablosunu hayata geçirmesi konusunda gücünü ve yeteneğini kullanmasını sağlamak söz konusu olacaktır.

 

Eğitim İçerikleri:

 Liderlik İlkeleri

  • Lider İmajı Oluşturma
  • Güven Duygusu Yaratma
 • Motivasyonun Propagandadaki Önemi
 • Özgüveni ve Sakinliği Korumak
 • Stres ve Öfke – Duyguların Yönetimi
 • Sorun Çözme Teknikleri
 • İknada SWOT analizi kullanımı