GÜVENLİK

      

GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI VE GÜVENLİK DENETİMİ HİZMETLERİ


Günümüzde özellikle güvenlik alanında ve özel güvenlik alanında riskler gittikçe artmaktadır. Söz konusu riskler bu alanda önceden alınmış olan güvenlik tedbirlerini yetersiz kılmaktadır. Ayrıca zaman içerisinde gerekli analiz ve incelemelerin yapılmamış olması, hizmet içi eğitimlerin verilmemesi, alınan güvenlik tedbirlerinde yenilikler yaratılamaması, uygulamadaki güvenlik sistem ve cihazlarının iş görürlüğü üzerinde gerekli kontrollerin yapılmaması ve görev yapan personelin her an denetlenmemesi gibi çeşitli sebeplerden dolayı oluşabilecek riskleri zamanında yani hazırlık seviyesinde ortadan kaldırmak gerekmektedir. Bu bağlamda danışmanlık hizmeti;

 • Güvenlik faaliyetinin başlangıcından önce sağlanan güvenlik danışmanlık hizmeti
 • Güvenlik Hizmetinin sürdürülmesi halinde güvenlik danışmanlık hizmeti olarak yerine getirilir.

Güvenlik uygulamalarının denetiminde;

 • Güvenlik hizmeti verilirken önceden hazırlanmış olan koruma planına uyulup uyulmadığı,
 • Mevcut güvenlik uygulamasında görevli personelin yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip olup olmadığı,
 • Güvenlik tedbirleri açısından elzem olan teknik cihazların yeterli olup olmadığını ve etkin şekilde kullanılıp kullanılmadığı,
 • Dışarıdan gelebilecek tehditlerle ilgili alınacak önlemlerin başında gelen fiziki engellerin yeterli olup olmadığı,

gibi hususlarda kontrol ve denetimleri  gerçekleştirilir.

Güvenlik Danışmanlığı ve Güvenlik Denetimi hizmetleri aşağıdaki konularda gerçekleştirilir.

 • Temel Güvenlik
 • Koruyucu Güvenlik
 • Fiziki Güvenlik
 • Tesis ve Fabrika Güvenliği
 • Alışveriş Merkezleri ve Market Güvenliği
 • Üniversite ve Okul Güvenliği
 • Banka Güvenliği
 • Tehdit Analizi ve Değerlendirmeleri
 • Güvenlik Risk Analizleri ve Yönetimi
 • Üst Düzey Yöneticiler için Güvenlik
 • Güvenlik Planı ve Projesi Hazırlanması
 • Güvenlik Seminerleri ve Eğitimleri
 • Uygulamaların denetlenmesi
 • Halkla İlişkiler
 • Gözetleme ve gözetlemeye karşı önlemler
 • Güvenlik donanımları ve ekipmanları konusunda öneriler