Eğitim Programı

BİREYSEL YETKİNLİK VE İLETİŞİM – ETKİLEŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİM PROGRAMI

Amaç: Toplumsal yaşamda kişiler arası iletişim çok önemli bir yer tutmaktadır. İletişim, kişiler arasında yer alan bir etkinliktir. Uygun iletişim yöntemini benimseme ve bunu doğru olarak kullanma hem kişisel ilişkilerde hem de toplumsal yaşamda çok önemlidir.

Etkili iletişim yöntemini benimsemek ve ilişkilerimizde doğru olarak kullanabilmek için bireysel çabanın yanında, bunun kurallarını da bilmek gereklidir.

 

Kişilik Tipolojileri, beden dili, yüz okuma ve klasik etkili iletişim yöntemlerinin sistemleştirilmesi sonucu oluşturulan bu eğitim, insan hayatını oluşturan kişisel gelişim sürecini daha etkili, daha verimli, daha sağlıklı kullanarak, iç dengeyi, istenen sonuçlara daha yakın olmayı, başarıyı ve mutluluğu, kazanmanın hazını tatmayı, daha iyi anlamayı ve daha iyi anlaşılmayı hedeflemektedir.

Toplumsal yaşamda kişiler arası iletişim çok önemli bir yer tutmaktadır. İletişim, kişiler arasında yer alan bir etkinliktir. Uygun iletişim yöntemini benimseme ve bunu doğru olarak kullanma hem kişisel ilişkilerde hem de toplumsal yaşamda çok önemlidir.
Etkili iletişim yöntemini benimsemek ve ilişkilerimizde doğru olarak kullanabilmek için bireysel çabanın yanında, bunun kurallarını da bilmek gereklidir.

Kişisel Gelişim ve Duygusal Zeka Eğitimleri, kişilerin,  bilgi çağı ve kişisel gelişim çağı gereklerine uygun olarak çeşitli alanlarda kişisel gelişimlerini desteklemek, onları modern yönetimin yenilikleri ve araçları ile donatmak için tasarlanmış özel amaçlı eğitimlerden oluşmaktadır.

 

 

Eğitimin İçeriği:

 1. İnsan İlişkilerinde Başarı ve Beden Dilinin Olumlu Yansımaları
 2. Etkili İletişim Teknikleri
 3. İnsan İlişkilerinde Yüz Okumanın Önemi
 4. Zaman Yönetimi Bize Ne Kazandırır?
 5. Takımla Çalışma ve Takım Yönetimi
 6. Güvenli Davranış ve Tutumlar
 7. Etkili ve İkna Edici Konuşma, Zor İnsanlarla Geçinme Sanatı
 8. Olumlu Düşünme ve Davranış Yönetimi
 9. Hedef Belirleme – Sonuç Alma
 10. Vizyon, Misyon Oluşturmak
 11. Sorun Çözme Teknikleri
 12. Değişim, Yenilikçi Düşünce ve Yaratıcılığın Geliştirilmesi
 13. İkili İlişkilerimizde Kendimizi Tanımanın ve Geliştirmenin Rolü
 14. Çatışma Teknikleri
 15. Kişilik Bozuklukları
 16. Doğru ve Etkili Karar Verme
 17. Panik ve Panik Yönetimi
 18. Güdüleme Unsurları
 19. İçimizdeki Gizli Düşman Öfke ve Öfke Yönetimi
 20. Dikkat Eksikliği, Kolay Öğrenme Ve Hafıza Geliştirme Teknikleri
 21. Karşınızdaki Kişinin Gerçek Düşüncelerini Okuma
 22. Başarı Ve Mutluluğun Sırrı: Güven
 23. Kilit Düşüncelerden Anahtar Davranışlara
 24. Hipnotik İletişim ve Beden Dili
 25. Başarı Yöntemleri
 26. Proaktif İnsan Olmak
 27. Kişisel İmaj Yönetimi – Karizma Oluşturma
 28. Fark Yaratmak
 29. Benlik Ve Bireyin Toplumsal Rolü
 30. Eleştiri Üzerine Kurulmuş İlişkiler
 31. Psikososyal Etkenlerle İletişimi Zorlaştırma
 32. Bireyin Hatalı Alanlarını Yok Etme Becerisi
 33. İnsan İlişkilerinin Toplum Hayatındaki Fonksiyonu ve Önemi
 34. Kişilik Psikolojisi ve Sosyal Yaşam
 35. İletişim – Dil – Kültür
 36. Etkili Olma ve İnandırıcılık
 37. Duygusal Zeka
 38. Etkili ve İkna Edici Konuşma
 39. Değişim ve Kriz Yönetimi
 40. Dedikodu ve Söylenti Yönetimi
 41. Etkili ve Hızlı Okuma Teknikleri

DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞ YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

Amaç: Günümüzde olağan düşünce ve davranış kalıplarını gözden geçirerek, düşünce ve davranışta yaratıcılığı ortaya koyacak yeni bir anlayışa yönelmek önemli bir konu haline gelmiştir.  İnsan ilişkilerini akılcı biçimde sürdürmek ve düşünce ve davranış sorunlarını ortadan kaldırma becerisi kazandırmak için ihtiyaç duyulan düşünce ve davranış yöntem ve tekniklerini katılımcılara aktarmak hedeflenmiştir. Ayrıca hayatın tüm alanlarında başarıyı yakalamak amacıyla düşünce ve davranışları belirlemek ve hedefe kararlı ve bilinçli biçimde gitme becerisi kazandırmak da amaçlanmıştır.

Eğitim İçeriği:

 1. Anlama Nedir? Düşünme Nedir?
 2. Düşünce yönetimi
 3. Düşünme Düzeyleri
 4. Stratejik Düşünme Ve Büyük Resmi Görme
 5. Aktif Düşünme Ve Kendini Yenileme
 6. Güvenli Davranış ve Tutumlar
 7. Doğru Düşünme için doğru iletişim
 8. Zor İnsanlar
 9. Sorunlarımız ve Paradigmalar
 10. Mükemmelliyetçilik
 11. Farklılıkların Algılanması ve Yönetimi
 12. Başarı – Mutluluk İlişkisi
 13. Kendimizi Tanımak – Kendimizi Geliştirmek
 14. Olumlu Düşünme ve Davranış Yönetimi
 15. İnsan İlişkileri ve İzlenimlerimiz
 16. Kişi İmajı
 17. Sempati ve Empati Yönetimi

KURUMSAL YETKİNLİK VE İŞ HAYATI EĞİTİM PROGRAMI

Amaç: Kurumsal yetkinlik disiplini, bize bu ilişkilerin kurallarını ve ilkelerini tanıtarak, kendimizi birlikte çalıştığımız insan ve grupları anlamamıza yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla amacı, kurum içindeki insan davranışlarını anlamak ve çalışanı daha etkin ve başarılı kılmaktır. Ayrıca kurum içindeki ve çevresindeki bireylerin duygu, düşünce, davranış ve ne yaptıklarının bilimsel ve sistematik olarak incelenmesi de hedefimizdir. Bu bağlamda katılımcılar bilgilendirilecek ve yetkinlikleri artırılacaktır.

Eğitimin içeriği:

 1. Kurum İçi İletişim
 2. Kurum Kültürü ve Kurumdaşlık
 3. Kurumlarda Vizyon ve Misyon Oluşturma
 4. Lider, Liderlik Becerileri ve Kurumsal Liderlik
 5. İş Yaşamımda Profesyonel Davranış ve İş Ahlakı
 6. İş Stresi ve Yönetimi
 7. Kriz ve Krizin Doğru Yönetimi
 8. Eğiticilerin Eğitimi
 9. Mobbing (İş Yerinde Duygusal Saldırı – Psikolojik Taciz)
 10. İşe Alımda Mülakat Teknikleri
 11. Katma Değer Yaratma
 12. Acil Durumda Davranış Şekilleri
 13. Kamu Hizmetlerinde Verimlilik ve Etik Davranış İlkeleri
 14. Tükenme Sendromu, Önlemler ve Baş Etme Teknikleri
 15. Sorumluluk ve İnsiyatif Alma
 16. Potansiyeli Performansa Dönüştürmek
 17. İnsanları İdare Etmenin Teknik Esasları
 18. Soru Sorma Teknikleri
 19. Etkin Sunum Teknikleri
 20. Zaman Yönetimi
 21. Toplantı Yönetimi
 22. Etkili Rapor Hazırlama Teknikleri
 23. İşyerinde Çatışma ve Yönetimi
 24. Belbin Tekniği ile Takım Çalışması
 25. Yalanın Ortaya Çıkarılması
 26. Hipnotik Dil Kalıplarıyla İkna Etme
 27. Doğru ve Etkili Karar Verme
 28. Panik ve Panik Yönetimi
 29. İçimizdeki Gizli Düşman Öfke ve Öfke Yönetimi
 30. Başarı ve Mutluluğun Sırrı: Güven
 31. Değişim, Yenilikçi Düşünce ve Yaratıcılığın Geliştirilmesi
 32. Çalışma Hayatında Ast-Üst İlişkileri
 33. Motivasyonun İş ve özel Hayata Etkisi
 34. Performans Yönetim Sistemi
 35. Protokol ve Görgü Kuralları
 36. İş yerinde Kaotik Durumlar ve Çözümü
 37. Çalışan Memnuniyeti ve İş Tatmini
 38. Farklı Profillerle Başa Çıkma
 39. İş Hayatında Huzur ve Mutluluk
 40. İş doyumu
 41. Güven Yaratma ve Güvenilir Olma
 42. Etkili Konuşma ve Diksiyon
 43. Halkla İlişkiler
 44. Hedef Belirleme ve Sonuç Alma
 45. İkna ve Müzakere Teknikleri (Hiptonik İletişim ile)
 46. İlişki Yönetimi ve Kişisel- Kurumsal İmaj
 47. İşyerinde Mutlu ve Verimli Olmak
 48. İş Hayatında Duygusal Zeka
 49. İş Yaşamında Kişilerarası İlişkiler
 50. İş-İlişki Gerçekliği ve Profesyonel Davranış
 51. Müşteri İlişkilerinde Mükemmellik
 52. Zor Müşteri İle Başa Çıkma
 53. Farkındalık Yaratımı
 54. İnovasyon ve Değişim Yönetimi
 55. Değişim Yönetimi ve Örgüt Kültürü
 56. Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı, Öğrenmeye Açıklık)
 57. Müşteri Duyarlılığı
 58. Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
 59. Duygu ve Davranış Yönetimi
 60. Proje Yönetimi

BEYNİ ETKİN KULLANMA VE HAFIZA TEKNİKLERİ EĞİTİM PROGRAMI

Amaç:

Beynin yapısı, işlevleri ve işleyişi ile ilgili bilgileri öğrenme ve öğretmeye  uyarlamak ve böylece beyinle uyumlu öğrenme ve öğretme stratejileri oluşturmak ve hafıza tekniklerini örnekleriyle uygulamaktır.

 

 

Eğitimin İçeriği:

 1. Beyin ve Fonksiyonu, Sağ ve Sol Lop Özellikleri
 2. Beyne zarar veren alışkanlıklar
 3. “Nörobikler” ve Diğer Beyin Güçlendiriciler
 4. Beyin Kullanma Stratejileri
 5. İçinizdeki Gücü Uyandırmak ve Beyninizi Başarıya Programlamak İçin Özel Teknikler
 6. Amigdala ve Korku-Panik Yönetimi
 7. Sezgisel Akıl ve Hatırlama Teknikleri
 8. Dikkat Eksikliği
 9. Odaklanmayı ve Dikkati Geliştirme Yolları
 10. Dikkat ve Hafıza İçin Olumlamalar
 11. Kolay Öğrenme
 12. Hafıza Geliştirme Teknikleri

LİDER, LİDERLİK BECERİLERİ VE YÖNETİM-YÖNETİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

Amaç: Günümüz dünyasında hızlı teknolojik, sosyal ve ekonomik değişimler sonucunda insanlar ve toplumlar arasında iletişim artmış ve farklılaşmıştır. Dünyadaki her değişim ve farklı hizmet hızla tüm insanlar tarafından öğrenilmektedir.

 

Değişen koşullar, yeni bir yönetici ve lider profili yaratmayı zorunlu kılmıştır. Müşterilerin ihtiyaçları ve hizmet beklentileri çok büyük değişiklik geçirmiştir. Bu beklentilerin ve isteklerin doğru algılanması, yönetim için bir şart olmuştur.

Geçmiş yönetici profilinden farklı olarak günümüzde dünyayı iyi yorumlayan çağdaş tüm yöneticiler için “Sürekli Gelişim” zorunlu bir araç olmuştur. Bu nedenle de yeni yönetici profilindeki insanlar için eğitim, danışmanlık ve araştırma unsurları daha ciddi ele alınmaktadır.

 

Yöneticiler ve yönetici adaylarına çağdaş yönetim teknikleri ve etkin liderlik kavramlarını anlatılarak yönetim yeteneklerini geliştirmeleri, etkin bir liderlik ruhu oluşturulması, yöneticilerin kendine özgü liderlik tarzını oluşturmasını sağlayacak yetkinliklerin kazandırılması, yöneticilerin; yol gösteren, harekete geçirebilen, birleştirici, güdüleyici, etkileyici yönlerini fark etmelerinin sağlanması hedeflenmiştir.

 

Eğitimin İçeriği:

 1. Liderlik Kavramı ve Tanımı
 2. Temel Liderlik Yaklaşımları
 3. Büyük Liderlerin Evrensel Özelliği
 4. Liderle Yönetici Arasındaki Farklar
 5. Güncel Liderlik Tarzları
 6. Liderlerin Güven Kurmak İçin Kullandıkları Stratejiler
 7. Lider, Liderlik Becerileri Ve Kurumsal Liderlik
 8. Yöneticiler İçin İş Dünyası Kuralları
 9. Temel Yönetim Fonksiyonları
 10. Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi
 11.  Yönetimde İnsan İlişkileri
 12.  Verimli ve Başarılı Olmak İçin Stratejiler
 13.  Çalışan İlişkileri Yönetimi
 14.  Farklılıkları Yönetmek
 15.  Yöneticilerin Liderlik Zekası ve Çalışanları İsteklendirme Becerisi
 16.  Fikir Üretme ve Yaratıcılık Teknikleri
 17.  İnovasyon
 18.  Değişim ve kriz Yönetimi
 19.  Risk Yönetimi
 20.  Müzakere Yönetimi
 21.  Stratejik Düşünme Modeli, Stratejik Yönetim (Bugünden Geleceği Yaşama)
 22.  İş Doyumu
 23.  Yüz Okuyarak Kişi Tanıma ve Analiz Etme
 24.  Mülakatlarda ve Görüşmelerde Kişilerin Yüz ve Beden İşaretleri
 25.  Soru Sorma ve Cevapların İlişkilere Etkisi
 26.  Panik Anında Karar Verme Becerileri
 27.  Karşınızdaki Kişinin Gerçek Düşüncelerini Anlama Yöntemi
 28.  İnsanları İdare etmenin Teknik Esasları
 29.  Yalanın Ortaya Çıkarılması
 30.  Acil Durumlarda Davranış Şekilleri
 31.  İknada Hipnotik Dil Kalıplarının Rolü
 32.  Etkili Olma ve İnandırıcılık
 33.  Süreç Yönetim Sistemi
 1. Grafoloji(Yazı Bilim) ve İmza Analiziyle Kişilik Belirlenmesi
 2. İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

Amaç: Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM:Customer Relationship Management), dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son zamanlarda iş çevrelerinde sıkça gündeme gelen bir kavramdır. Etkin bir şekilde müşterinin markanıza olan bağlılığını, tatminini ve firmanın karlılığını arttırma stratejisini gerçekleştirmek isteyen şirketler, firmalar, işletmeler müşteri ilişkileri çözümlerine yönelmektedirler.

Günümüzde, pazardaki rekabet, pazardaki oyuncu sayısının artması, ürünlerin birbirine yakın hale gelmesi müşteri ilişkileri ve satışı daha önemli bir hale getirmiştir. Artık; müşterisini anlamayan, satın alma davranışlarını önemsemeyen, müşteri ilişkilerini doğru şekilde yönetemeyen şirketlerin ayakta kalma şansı kalmamıştır. Bu eğitim; Çalışanların ve yöneticilerin günümüzdeki müşteri ihtiyaçlarını anlamasını ve Satış sürecini yönetmesini ve satış sonrası müşteri taleplerini karşılama yöntemlerini öğretmeyi hedeflemektedir.

Eğitim İçeriği:

 1. Planlama Teknikleri (Vizyon-Misyon)
 2. Müşteri Odaklılık
 3. Hizmet Nedir? Müşteri Nasıl bir Hizmet Bekler?
 4. İç ve Dış Müşteri Nedir?
 5. Müşteriyle Olan İlişkiyi Geliştirme
 6. Müşteri Odaklılık ve Etkin Müşteri İletişimi
 7. Müşteri Memnuniyeti Yaratan Temel Özellikler
 8. Müşteri Hizmetleri Yönetiminin Geliştirilmesi
 9. Müşteri Memnuniyeti Sağlamada Kişisel Kalite
 10. Memnun Müşterinin İşletmeye Olan Etkileri
 11. Müşteri İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 12. Kızgın Müşterilerle Başa Çıkma
 13. Müşteri İlişkileri Yönetiminde Etkin İletişim Becerileri
 14. Müşteri İletişiminde Temel Hatalar
 15. Günümüz Satış ve Pazarlama Davranışları
 16. Müşteri Şikâyetlerini Anlama ve Çözme Becerileri
 17. Profesyonel Satış Yaklaşımı ve Psikolojik Beklentiler
 18. Profesyonel Satıcının Temel Özellikleri
 19. Satış Tarzımızı Belirleme ve Etkili Satış Stilleri
 20. Satış Performansının Arttırılması
 21. Profesyonel Satışta İkna Teknikleri
 22. Satışta Etkili Müzakere ve Çatışma Yönetimi

DENETÇİ DAVRANIŞLARINI YETKİNLEŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI

Amaç: Değişen dünyamızda karşılaşılan yeniliklere ayak uydurmak da bir gereklilik haline gelmiştir. Sayıları hızla artan denetçilere özgü eğitimlerin azlığı karşısında bu kişilerin hem bireysel hem de mesleki yetkinliklerinin artırılması hedeflenmiştir.

Eğitimin İçeriği:

 1. Standardizasyon, Yönetim Sistemleri ve Standartları
 2. Denetim Standartları
 3. Denetimin Tanımı, Amaçları ve Tipleri
 4. Denetçi Kimdir? Özellikleri, Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?
 5. Denetçilerin Mesleki Ahlak Kuralları
 6. Denetçi Davranışları
 7. Denetçi Rol ve Yeterlikleri
 8. Denetim Teknikleri
 9. Denetimde İletişimin Etkililiğini Artıran ve Azaltan Davranış Modelleri
 10. Denetimi Planlama ve Gözetim.
 11. Kurumsal Yönetimde Denetçi
 12. Acil Durumlar ve Kriz Yönetimi
 13. Kalite Yönetimi Temel Kavramları
 14. Kamu Hayatında Etik Değerler ve Davranışlar
 15. Müzakere ve İkna Teknikleri
 16. Kişisel Liderlik
 17. Kişisel ve Kurumsal İmaj Geliştirme
 18. Sorun Bulma ve Çözme Süreçleri

PERSONEL YETKİNLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI

Amaç: Kişilik Tipolojileri, beden dili, yüz okuma ve klasik etkili iletişim yöntemlerinin sistemleştirilmesi sonucu oluşturulan “Personel Yetkinliği” eğitimi, insan hayatını oluşturan kişisel gelişim sürecini daha etkili, daha verimli, daha sağlıklı kullanarak, iç dengeyi, istenen sonuçlara daha yakın olmayı, başarıyı ve mutluluğu, kazanmanın hazını tatmayı, daha iyi anlamayı ve daha iyi anlaşılmayı hedeflemektedir.

Personel eğitimi, çalışanın işini daha iyi yapması, geliştirme ise personelin gelecekte çalışacağı görevlere hazırlanmasını amaçlar. Eğitimler teknik ve davranışsal yönde, çalışanların gelişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerçekleştirilir. Sadece var olan pozisyondaki performansın geliştirilmesi değil, aynı zamanda kişinin kariyer yolunda atanması muhtemel pozisyonlara hazırlanması hedeflenir.

Personel eğitimi, işletmeye ve personelin kendisine önemli yararlar sağlar. Bu yararlar;

 

 • İşletmenin karar verme ve sorun çözme kapasitesini arttırır.
 • Üretimin miktar ve kalitesini yükseltir.
 • Verimliliği artırır.
 • Kalite bilincini geliştirir.
 • Örgütsel gelişimi hızlandırır.
 • Şirket içi iletişimi güçlendirir.
 • Amaç birliği sağlar.
 • İç kaynaklardan personel bulmayı kolaylaştırır.
 • Yönetici ve iş gören ilişkilerini geliştirir.
 • Görev bilincini ve sorumluluk düzeyini artırır.
 • İnisiyatif kullanma düzeyini geliştirir.
 • Kariyer gelişimini sağlar.
 • Kendine olan güvenini artırır.
 • Personelin değişime karşı direnci azalır.
 • Personelde güven ve başarı duyguları geliştirir.
 • İş doyumu sağlar.

Eğitim İçeriği:         

 1. İnsan Kaynakları Yönetiminde Yüz Okuma ve Önemi
 2. Etkili İletişim Teknikleri
 3. Beden Dili ve Günlük Yaşama Etkisi
 4. Değişim, Yenilikçi Düşünce ve Yaratıcılığın Geliştirilmesi
 5. İş Yaşamımda Profesyonel Davranış ve İş Ahlakı
 6. İş Stresi ve Yönetimi
 7. Acil Durumda Davranış Şekilleri
 8. Hipnotik İletişim ve İkna Etme Sanatı
 9. Proaktif İnsan Olmak
 10. Stratejik Düşünme ve Büyük Resmi Görme
 11. Bireyin Hatalı Alanlarını Yok Etme Becerisi
 12. Sorumluluk ve İnsiyatif Alma
 13. Beyin Kullanma Stratejileri
 14. İnsanları İdare Etmenin Teknik Esasları
 15. Soru Sorma Teknikleri

KORUMA VE GÜVENLİK EĞİTİMİ PROGRAMI

Amaç: Güvenlik, çağımızda genel olarak sorunlar yaşanmadan önce değil, kazalar ve kayıplar yaşandıktan sonra gereksinim duyulan bir konu olmuştur. Tesislerde sabotaj olayının meydana gelmesi durumunda eylemi kimin ve kimlerin yaptığının tespiti ve yakalanabilmesi için yapılacak araştırmalarda önemli bazı konulara ağırlık verilmesi ve dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bulunulan asrın en büyük özelliği hibrid savaş ve asimetrik tehditlere sahip olmasıdır. Ülkelerin güvenliklerini tehdit eden unsurlara karşı mücadele verebilmeleri amacıyla güvenlik personelinin suç ve suçlu profilleme, gözlem, tarif ve eşkâl tarifi başta olmak üzere farkındalıklarının ortaya çıkarılması ve etkin önleyici tedbirler almaları büyük önem taşımaktadır. Bunun gerçekleştirilmesinin ilk şartı kendini ve başkalarını tanımaktır.

 

Söz konusu eğitimlerle güvenlik personelinin mesleki ve kişisel yetkinlikleri artırılacak ve ilgililer görevlerini yerine getirirken özellikle profilleme çalışmalarında ilerleme kaydedeceklerdir. Ayrıca oluşumların gereksinimlerine yüksek nitelikli çözümler oluşturmak hedeflenmektedir. Güvenlik kadrosuna yeni ufuklar sunmak ve alanlarındaki bilgilerini bir üst seviyeye çıkarmak ya da pekiştirmek gerektiği yolundan hareketle eğitim programları tasarlanmıştır.

 

 

 

Eğitimin İçeriği:

 

 1. Güvenlik ve Gözlem
 2. Şüpheli Şahıs ve Paketlerin Ortaya Çıkarılması
 3. Yüz Okuyarak Kişi Tanıma ve Analiz Etme
 4. Mikro Yüz İfadeleri
 5. Vücut Dili ve Anlattıkları
 6. Acil Durum ve Panik Yönetimi – Panik Anında Karar Verme Becerileri
 7. Davranışlarından Eylemciyi-Şüpheliyi Tanıma Yöntemi
 8. Kalabalık Yönetimi ve Kitleler Psikolojisi
 9. Güvenlik, İstihbarat ve İKK.
 10. Stres ve Yönetimi
 11. Sorumluluk ve İnsiyatif Alma
 12. İntihar Terörizmi ve Canlı Bombalar
 13. Karşınızdaki Kişinin Gerçek Düşüncelerini Okuma
 14. Koruyucu Güvenlik ve Alınacak Tedbirler
 15. Soru Sorma Teknikleri
 16. Suç Olgusu, Suçlu ve Terörist Profili
 17. Yalan Söyleme İşaretleri
 18. Terörizm ve Küreselleşmesi
 19. Hava Limanı Güvenliği
 20. Liman Güvenliği
 21. Otel Güvenliği
 22. Tesis ve Bina Güvenliği
 23. Profilleme

ÖZEL GÜVENLİK YETKİNLİK EĞİTİMİ PROGRAMI

Amaç: Özel Güvenlik Personeli, insanın kendisiyle iletişimi çerçevesinde içsel konuşma, tutarlılık, bilişsel çelişki ve bilişsel çelişkiyi çözümleme yolları; kişilerarası iletişim bağlamında ise kişinin algıları, duygu ve düşünceleri, kültürü, çevresel uyarıları, iş ortamı, yaşam doyumu, çalışma doyumu, iç huzuru ve deneyimleri konusunda bilgilendirilmeye çalışılacaktır.

Güvenlik hizmetlerindeki görevli personelin ilgili konulardaki eksiklikleri, verilecek eğitimlerle giderilebilecektir.

Bu noktadan hareketle,

 • Tüm personelin bilgi, beceri, yetenek düzeyini artırmak,
 • Personelin moralini yükseltmek,
 • Personelin örgütsel amaçları öğrenmesini sağlamak,
 • Çalışma kalitesini ve verimliliğini artırmak,
 • Personelin istenmeyen davranışlarını azaltmak,
 • Örgüt içi iletişimi güçlendirmek,
 • İş tatminini yükseltmek,
 • Yeni sorumluluklar alma korkusunu gidermek amacıyla personele verilecek eğitimler planlanmış ve aşağıda yer alan ana başlık ve alt başlıklar altında sıralanmıştır.

 

Eğitimin İçeriği:

 1. Güvenlik, Gözlem, Eşkâl Tarifi ve Emniyet
 2. Davranışlarından Eylemciyi-Şüpheliyi Tanıma Yöntemi
 3. Yüz Okuyarak Kişi Tanıma ve Analiz Etme
 4. Terörizm ve Terörist Profili
 1. Şüpheli Paketler ve Önleyici Tedbirler
 1. Etkili ve İkna Edici Konuşma, Zor İnsanlarla Geçinme Sanatı
 2. İçimizdeki Gizli Düşman Öfke ve Öfke Yönetimi
 3. Başarı ve Mutluluğun Sırrı: Güven
 4. Vücut Dili ve Anlattıkları
 5. Panik Anında Karar Verme Becerileri
 6. Yalanın Ortaya Çıkarılması
 7. Acil Durum Yönetimi
 8. Soru Sorma Teknikleri
 9. İntihar Eylemleri-Canlı Bombalar
 10. Profilleme
 11. Kimyasal Güvenlik
 12. Vatandaşla İlişkiler
 13. Siber Güvenlik
 14. Patlayıcı Maddeler
 15. Acil Müdahale Teknikleri

KOBİ EĞİTİMLERİ PROGRAMI

Amaç: Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) esnek yapılarıyla değişimlere çok çabuk uyum sağlayabilmektedirler. Bu uyum becerisi nedeniyle KOBİ’ler ekonomik ve sosyal hayatın önemli aktörleri durumuna gelmişlerdir.

KOBİ’ler, ekonomik ve sosyal hayata sağladıkları önemli katkılara rağmen gerek işletmelerin sahibi konumunda olan yöneticileri gerekse çalışanlar acısından bilgi ve nitelik eksikliği nedeniyle sorunlar yaşamaktadırlar. Bilgi ve nitelik eksikliğinden kaynaklanan bu sorunların çözülebilmesi eğitim faaliyetlerinin işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılmasına bağlı görülmektedir.

 

Gerek mevcut eğitim sistemiyle işgücü piyasası arasındaki kopukluk, gerek ekonomik hayatın dinamik karakterli yapısı gerekse kısa donemde işletmelerin ihtiyacı olan nitelikte işgücünün yetiştirilmesi, aktif istihdam politikaları ve yaygın eğitim faaliyetleri çerçevesinde işgücü piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda eğitime yönelik çalışmaları zorunlu kılmaktadır.

 

Eğitimin İçeriği:

 

 1. Hedef Belirleme
 2. Girişimcilik
 3. İşletmelerde İnovasyon ve Etkileri
 4. İş Sağlığı ve Güvenliği
 5. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Çağdaş Yönetim
 6. KOBİ Hibeleri ve Kullanım Alanları
 7. Risk Alma Eğilimi
 8. TRIZ-Yaratıcı Problem Çözme Teorisi

YÖNETİM VE SİSTEM GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ PROGRAMI

Amaç: Çağımızın gereği yeni gelişmelere işletmelerin ve yönetimlerinin uyum sağlamasına yönelik bilgilendirme ve uzmanlaştırma hedeflenmiştir.

 

 

Eğitimin İçeriği:

 1. E-İş, E-Ticaret ve E-Dönüşüm
 2. İş Süreçleri Yönetimi ve Süreç İyileştirme
 3. İşletmelerde Kriz Yönetimi
 4. İşletmelerde Kurumsal Yapılanma
 5. İşletmelerde Yenileşim
 6. Bilgi Teknolojileri ve Güvenlik
 7. Kurumsallaşmada Süreç Yönetimi
 8. Sorun Çözme Yöntemleri
 9. Rekabet Stratejileri
 10.  Satış Pazarlama (Finans, Perakende, Sağlık, Turizm Sektörleri)
 11.  Satış Teknikleri
 12.  Süreç İyileştirme
 13.  SWOT Analizi Eğitimi
 14.  Toplam Kalite Yönetimi
 15.  Kalite Yönetim Sistemi
 16.  Aile Şirketlerinde Yönetim Sorunları ve Kurumsallaşma
 17.  Toplantı Yönetimi
 18.  Hizmet Sektöründe Kalite ve Müşteri Memnuniyeti
 19.  Eko-verimlilik
 20.  Kıyaslama (Benchmarking)
 21.  Verimlilik Yönetimi
 22.  Üretim Yönetimi ve Proje Yönetimi
 23.  Maliyet Muhasebesi
 24.  Değişen İşgücü
 25.  Yeni İstihdam Stratejileri

YÖNETİCİLERE YÖNELİK YETKİNLİK EĞİTİMLERİ

Yönetimin Temel Taşları, Etkin Yöneticilik ve Delegasyonun Önemi

 1. İmaj Yönetimi, Beden Dili, Yüz Okuma Sanatı (Fizyognomi) ve Temsil Kabiliyeti
 2. Stratejik Düşünme, Büyük Resmi Görebilme ve Tepkiyi – Düşünceyi Yönetme
 3. Sorunlara Yaklaşım Tarzı ve Üstesinden Gelme Becerisi
 4. Kriz Yönetim Becerileri ve Panik Anında Karar Verme Teknikleri
 5. İknada Hipnotik Dil Kalıplarının Rolü, Zor İnsanlarla Başa Çıkma
 6. Etkili Geribildirim Verme ve Alma Teknikleri
 7. İnsanları İdare Etmenin Teknik Esasları
 8. İnovasyon ve Değişim Yönetimi
 9. Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ PROGRAMI

Amaç: Büro çalışanlarının kişisel değerlendirmeye duydukları ihtiyaç, kendilerini tanımakla başlamaktadır. Büro çalışanlarının kişisel gelişimleri; psikolojik olarak kendi kendilerini tanımalarına, gerginlikleri ve kaygıları ile başa çıkmalarına, duygularını tanıma ve öfkelerini kontrol etmelerine, kendilerine güvenmelerine, ahlaki değer sistemlerine bağlı olmalarına, zamanı verimli kullanma ve geleceklerini planlamalarına bağlıdır.

Bu eğitim, büro çalışanlarının kişisel olarak kendilerini değerlendirmeleri ve hedeflerini ortaya koyma durumlarını tespit etmek amacıyla düzenlenmektedir.

 

Eğitimin İçeriği:

 1. Kendini ve Başkalarını Tanımada Yüz Okuma Sanatı
 2. Soru Sorma Teknikleri ve Hazırcevaplık
 3. Profesyonel Yaşamda Giyim
 4. Kişisel İmaj Yönetimi
 5. Protokol ve Görgü Kuralları
 6. Resmi Yazışma İlkeleri
 7. Telefonda Konuşma Teknikleri
 8. Etkin Empatik İletişim Becerileri
 9. Restoran ve Yemek Adabı
 10. Not Alma, Mesaj Alma, İletme ve İzleme
 11. İş Disiplini ve Zaman Yönetimi
 12. Motivasyon Kaynakları
 13. Yönetici ile İletişim
 14. Beden Dilini Etkili Kullanma
 15. Diksiyon
 16. İnsiyatif Kullanma
 17. Tanışma ve Tanıştırılma İncelikleri

OTEL/HİZMET SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI EĞİTİM PROGRAMI

Amaç: Hizmet sektörünün üreticisi çalışanlardır. Çalışma ortamlarında bireyler, hem çalışan olarak gerçekleştirmeleri gereken roller hem de kişisel özellikleri ile hizmet sunmaktadır. İnsan faktörü, hizmet sektöründe büyük önem taşıyor. İnsanların işinden ve iş çevresinden memnun oldukları sürece daha iyi iş sonuçları çıkardıklarını, daha verimli olduklarını düşünüyoruz.

Başarılı olmak isteyen işletmeler, müşterilerini rakiplerine göre daha fazla memnun etmek zorundadırlar. Dolayısıyla işletmelerde, hizmeti sunan personelin, müşterilerin beklentileri doğrultusundaki hizmet kalitesinin nasıl geliştirilebileceği ve bunun nasıl sürekli hale getirilebileceği konusunda bilinçlendirilmesi gerekir. Bu da onlara verilecek iyi bir müşteri ilişkileri eğitimi ile mümkün olacaktır.

 

Eğitim sırasında, bütün çalışanların en önemli görevinin müşteri ilişkileri olduğu konusunda ikna edilmeleri gerekir. Çalışanların başarı ya da başarısızlıklarının herkes için çok önem taşıdığı bu eğitimler arasında vurgulanmalıdır. Müşteri ilişkilerinin geliştirilmesinde çalışanların eğitimi hiç şüphesiz önemli bir konudur. Çalışanları eğitmenin ilk amacı, kişisel çalışma kapasitelerinden tam olarak yararlanmak ve bu kapasiteyi daha da yükselterek hizmet kalitesinin artırılmasına imkan sağlamaktır. Bu eğitimde, bir müşteride oluşan izlenimin olumlu hale dönüştürülmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi için, çalışan, aldığı eğitimdeki yöntemleri içtenlikle benimsemelidir.

Eğitimin İçeriği:

Kendini Yönetme Becerileri

 1. Kendini ve Başkalarını Tanımada Fizyonomi
 2. İş İlişkilerinde Geri Bildirim ve Önemi
 3. Otel İşletmelerinde Müşterilere Değerli Olduklarını Hissettirmenin Tekniği
 4. Otel Personelinin Nazik Konuşma Yöntemleri
 5. Otel Personelinin Aidiyet Duygusunu Geliştirme ve Kurumsal Bağlılık
 6. Şikayet Karşılama Ve Çözüm Yöntemleri
 7. Hizmette Etkin Dinlemenin Önemi
 8. Personelin Kişisel İmaj Yönetimi ve Görgü Kuralları
 9. Personelin İç ve Dış Motivasyonunu Artırma Yöntemleri
 10. Otel İşletmelerinde İletişimi Zorlaştırıcı ve Kolaylaştırıcı Etmenler
 11. Otel İşletmelerinde Yönetici-Yönetilen İlişkilerinde Kullanılan İletişim Stratejileri
 12. Personelin Sorumluluk Alma ve İnisiyatif Kullanma Becerisi
 13. İş Ahlakı ve Davranış Kuralları
 14. Personelin Kendini İfade Etme, Etkili Olma ve İnandırıcılığı
 15. Otel Yönetiminde Yönetsel Roller ve Beceriler
 16. Otel İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Türleri
 17. Temel Değerlere Sahip Olma
 18. İş – Özel Yaşam Dengesi ve Mutluluk
 19. İş Stresini Yönetmek
 20. İşyerinde Kişisel Yönetim
 21. Güvenilir Olmak- Güven Tesis Etmek
 22. Başarı Duygusuna Sahip Olmak
 23. Amaç Belirlemek ve Bir Amaç İçin Çalışmak
 24. Kendine Güvenmek – Öz Güven
 25. Başkalarına Güven Duymak
 26. Takım Çalışması Yapabilmek
 27. Kurumsal İtibara Katkı Yapmak
 28. İşe Anlam Verebilme
 29. İnanç ve Mücadele Gücüne Sahip Olmak ve Başarının Peşinden Koşturmak
 30. Değişime Açık ve Esnek Olmak
 31. Zor İnsanlarla İletişim Kurabilmek
 32. Duygusal Zekaya Sahip Olmak
 33. Başkalarıyla Empati Kurabilmek
 34. Kuşak Farklılıklarını İyi Yönetebilmek
 35. Etkili Karar Verebilmek
 36. Karşıdakini İkna Edebilmek
 37. İşleri Önemliden-Önemsize Sıralama
 38. Duyguların Kontrolü
 39. Öfkeyi Kontrol Edebilmek
 40. Uyuşmazlıkların Yönetimi
 41. Kaygılar
 42. İletişim Engelleri
 43. Dil ve Anlatımdan Kaynaklanan Engeller
 44. Beden Dili Engelleri
 45. Kültürel Engeller
 46. Zaman Baskısı
 47. Ön Yargılar
 48. Karşıdakini Suçlamak
 49. Savunucu İletişim
 50. Başkasını Değiştirme Çabası
 51. Erken Yargılama (Sonuç Fırlatması) Yapmak
 52. Akıl Okumak

BELEDİYE ÇALIŞANLARI EĞİTİM PROGRAMI

Amaç: İş yaşamında, hangi görev ve pozisyonda olunursa olunsun, mesleki anlamda kişisel gelişim çok önemli bir rol oynamaktadır. Her konuda verimliliği arttırabilmek için kendini tanıyan, kim olduğunun bilincinde olan, gelişim alanlarının farkında olan ve bunları sürekli olarak geliştiren bireylere ihtiyaç vardır.

Bu programın amacı, belediye çalışanlarının kendilerini daha iyi tanımalarını, yeteneklerinin farkına varmalarını ve potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak, bilgi, beceri ve yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirerek bireysel ve kurumsal katma değerlerini artırmaktır. Ayrıca duygusal zekalarını geliştirmeleri de hedeflenmiştir.

Eğitimin İçeriği

BELEDİYE YÖNETİCİLERİ YETKİNLİK EĞİTİMLERİ

 • Genel Yönetim Becerileri (Kendini-İşini-Ekibini-İlişkilerini Yönet)
 • Etkili İletişim Becerileri
 • Problemli Çalışanlarla Başa Çıkma Yöntemi
 • Soru Sorma Teknikleri
 • Ast-Üst İlişkilerinde Uyulması Gereken Kurallar
 • Sorumluluk Alma ve İnisiyatif Kullanma
 • Protokol-Görgü Kuralları ve İmaj Yönetimi
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Potansiyeli Performansa Çevirme Yöntemi
 • Kendini İfade, Etkili Olma ve İnandırıcılık
 • Hipnotik Dil Kalıplarıyla İkna Yöntemi
 • Geribildirim Alma ve Verme Teknikleri

 BELEDİYE PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTİMLER

 • İş Yerinde Etkili İletişim Becerileri
 • Zor İnsanlarla Baş Etme Becerisi
 • Takım Çalışması
 • İş Yerinde Kaotik Durumlar ve Çözümü
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Öfke ve Stres Kontrolü
 • Vatandaşla İlişkiler
 • İş Hayatında Huzur ve Birbirini Anlama Yöntemleri
 • Beden Dilinin Hayata Etkileri
 • Kurum Kültürü ve Aidiyet

 

BELEDİYE ZABITA MEMURLARINA YÖNELİK EĞİTİMLER

 • Etkili İletişim Becerileri
 • Kalabalık Yönetimi
 • Takım Çalışması
 • Kurum Kültürü ve Aidiyet
 • Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri
 • Zor İnsanlarla Baş Etme Becerisi
 • Beden Dilinin Hayata Etkileri
 • Öfke ve Stres Kontrolü
 • Vatandaş-Zabıta İlişkileri

 

BELEDİYE ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK EĞİTİMLER

 • Etkili İletişim Becerileri
 • Öfke ve Stres Kontrolü
 • Vatandaş-Şoför İlişkileri
 • Sabır-Hoşgörülü Olma Yöntemleri
 • Zor İnsanlarla Baş Etme Becerisi
 • Sorumluluk Alma ve İnisiyatif Kullanma
 • Beden Dilinin Hayata Etkileri
 • ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE YÖNELİK EĞİTİMLER
 • Güvenlik, Gözlem, Eşkâl Tarifi ve Emniyet
 • Davranışlarından Eylemciyi-Şüpheliyi Tanıma Yöntemi
 • Yüz Okuyarak Kişi Tanıma ve Analiz Etme
 • Profilleme, Suçlu ve Şüphelilerin Tespiti
 • Şüpheli Paketler, EYP Patlayıcılar ve Önleyici Tedbirler
 • Sorgu-Mülakatlarda Yüz ve Beden İşaretlerinin Analizi
 • İçimizdeki Gizli Düşman Öfke ve Öfke Yönetimi
 • Acil Durum ve Panik Yönetimi – Panik Anında Karar Verme Becerileri
 • Vücut Dili ve Anlattıkları
 • Kitle Psikolojisi ve Kalabalık Yönetimi, Olaylara Müdahale Tekniği
 • Stres ve Çatışma Yönetimi
 • Soru Sorma Teknikleri
 • İntihar Eylemleri-Canlı Bombalar
 • Geri Bildirimin Önemi
 • İnsanları Doğru Anlama, Sakinleşme ve Sakinleştirme Yöntemleri
 • Sorumluluk Bilinci, Dikkat, Algı ve Muhakeme Yeteneğini Geliştirme
 • İnatlaşan Kişilerle Baş Etme, İrade Kontrolü ve Soğukkanlılık
 • İlişkileri Engelleyen ve Kolaylaştıran Davranışlar – Güvenli Davranış Geliştirme
 • Belirsizlik Durumunda Yaşanan Korkulardan Kurtulma Yöntemleri
 • İş Yaşamımda Profesyonel Davranış ve İş Ahlakı

İNSAN KAYNAKLARI PROFESYONELLERİNE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI

Eğitimin İçeriği

 • İnsan Kaynakları fonksiyonlarına genel bakış
 • İnsan Kaynaklarının önemi ve işlevi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Yönetimi Arasındaki Farklar
 • İK profesyoneli nedir?
 • İK profesyonellerinin sahip olması gereken özellikleri ve bu özelliklerin yüzlerde şekillenmesi
 • İK profesyonellerinin yaşadığı en çok rastlanan zorluklar nelerdir?
 • Değişen iş koşullarında İK’nın pozisyonu
 • İş Görüşmelerinin önemi ve Gerektirdikleri
 • İş görüşmesinde İK Profesyonellerinin uygulaması gereken tekniklere genel bakış
 • İş görüşmesi sırasında İK profesyonelinin ve adayın yüz okuması ve beden dili incelemesi
 • Mülakatlarda İK Profesyonellerinin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?
 • İK Profesyonellerinin iş görüşmelerinde yaptığı en sık rastlanan hatalar
 • Mülakat Çeşitleri ve Önemi
  • Birebir Mülakatlar ve Grup Mülakatları
  • Yapılandırılmış Mülakatlar
  • Yapılandırılmamış Mülakatlar
  • Yarı Yapılandırılmış Mülakatlar
  • Yetkinlik Bazlı Mülakat
  • Stres Mülakatı
 • Mülakatlarda Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Etmenler
 • Mülakatlarda Soru Sorma ve Yanıtlama Teknikleri
 • Mülakatlarda Dış Görünüş ve Kuralları
 • Mülakatlarda Etkili İletişim Teknikleri
  • İletişim Engelleri ve Aşma Yöntemleri
  • İletişimde ‘Sen Dili’ ve ‘Ben Dili’
  • İletişimde Etkin Dinleme Teknikleri
  • Çalışan İletişimi
  • Yönetici İletişimi
  • Geri bildirim verme ve alma
 • Motivasyon Yönetimi
  • Motivasyon Kavramı ve İK’daki Yeri
  • İçsel ve Dışsal Motivasyon Etkenleri
  • Sosyal Çevre, Aile ve Arkadaşların Önemi
  • Motivasyon Yönetiminin Kuruma Faydaları
  • Motivasyonun Çalışan Verimliliğine Katkıları
  • Motivasyonun Performansa Etkileri
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Takım Çalışması
  • Takım Kavramı
  • Etkili Ekip Kurma Yöntemleri
  • Etkili Takım Çalışması Teknikleri
  • Başarılı Takımların Özellikleri
  • Başarısız Takım Olma Sebepleri
  • Takım Çalışması Temel Kavramları
  • Takımdaşlık ve Takım Ruhunun Verimliliğe Etkisi
  • Takım Kurmada İK’nın Rolü
  • Takım Ruhunun Kuruma Faydaları
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Stres Yönetimi
  • Stres Kavramı
  • Kurumsal Stres Faktörleri
  • Stres Yönetimi Kavramı
  • Kurumsal Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
  • Tükenmişlik Sendromu (Burn-Out Etkisi)
  • Tükenmişlikte İK’nın Çözüm Yolları
 • Yetenek nedir? Kariyer nedir?
 • Profesyonel Kariyer ve Yetenek Yönetimi Nedir?
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Yönetiminin önemi nedir?

YER HİZMETİ GÖREVLİLERİNE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI

Eğitimin İçeriği:

 • Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler Geliştirme
 • Kendini ve Başkalarını tanıma Yöntemleri (Ben Kimim?)
 • Kişiler Arası Etkili İletişim ve Empati
 • Sorunların Üstesinden Gelme Becerileri
 • Zor Yolcularla Baş Etme Yöntemleri
 • Yaratıcı ve Analitik Düşünme
 • Takım Çalışması ve Uyum
 • Duygusal Zeka ve Duygu Yönetimi
 • Stres ve Öfke Yönetimi
 • Beden Dili ve Mimikleri Etkin Kullanma
 • Kurumdaşlık ve Kurum Aidiyeti
 • Görgü Kuralları ve İmaj Yönetimi
 • Zamanı Etkili Kullanma Yöntemleri
 • İş Etiği ve Disiplini
 • Yolcu İlişkileri ve Memnuniyet
 • Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri
 • Organizasyon ve Sorumluluklar
 • Pasaport ve Vize Bilgileri Sorgulama
 • Kimlik, Bagaj ve Rezervasyon İşlemleri
 • Tehlikeli Maddeler ve Özel Yolcular Prosedürü
 • Güvenlik ve Şüpheli Davranışları
 • Yük Kontrolü ve Denge, Haberleşme, Uçuş Planı İşlemleri, Seyahat Dokümanları
 • Kargo İşlemleri, Yolcu Hizmetleri, Engelli Yolcuların İşlemleri ve Transferi, Kayıp Eşya

SENDİKA YÖNETİCİ, ÇALIŞAN VE ÜYELERİNE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI

Eğitimin İçeriği

1-SENDİKA KAVRAMI

-Tanımı

-Sendikacılıktaki Temel Kavramlar

-Tarihçesi

-Dünya’da ve Ülkemizde Gelişimi

-Sendikal Mücadele Tarihinden Örnekler

2-ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ-SİVİL TOPLUM VE SENDİKALAR

3-SENDİKAL HAREKETİN ULUSLARARASI HUKUKİ DAYANAKLARI

4- DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KAMU SENDİKACILIĞI TARİHİ

 1. KAMUDA SENDİKACILIK VE TOPLU SÖZLEŞME (4688 SAYILI KANUN)

-Sendikaların Kuruluşu

-Hizmet Kolları

-Üyelik ve Sendika Üyeliğinin Kazanılması

-Sendika Üyesi Olamayacaklar

-Üyeliğin Sona Ermesi

-Toplu Sözleşmenin Tarafları ve İmza Yetkisi

-Toplu Sözleşme Görüşmeleri

-Uyuşmazlık Hali

-Kamu Görevlileri Hakem Kurulu

6- TOPLU İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN GÜNCEL GELİŞMELER

7- SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ

-Seçimi, Atanması ve Temsilcilerde Aranan Nitelikler

-Görev ve Yetkileri

-Görev Süresi ve Görevden Alma

8-ÖRGÜTLENME

-Örgütlenmede Dikkat Edilmesi Gerekenler

-Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi

-Toplantı Yönetimi ve Zamanı

-Grup Dinamiği Oluşturma ve Dayanışma Duyarlılığı

9- KAMUDA ÇALIŞMA HUKUKU VE MEVZUATI

10-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI

11-İDARİ YARGI SÜRECİ

12-ETKİLİ İLETİŞİM

-Sendikal İletişim

-İletişimin Temel Kuralları

-Beden Dilinin Etkili Kullanımı

-İkna Teknikleri

-Psikolojik Savaş

-Liderlik ve Hitabet

13-DİKSİYON

-Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi

-Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi

-Harflerin Doğru Çıkarılış Biçimleri

-Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar

-Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma (İstanbul Ağzı) Kuralları

-Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması

-Süre, Tonlama, Ezgi, Vurgu, Ulama, Kavşak, Durak vb. Kurallar

-Doğaçlama

 

14-GÖRGÜ,  NEZAKET VE PROTOKOL KURALLARI

-Ziyaret – Misafirlik ve Vedalaşma Kuralları

-Hasta Ziyareti Adabı

-Temizlik Kuralları

-Yemekte Davranışlar

-İşyeri Görgü Kuralları

-Sosyal İletişim Kuralları

15-STRES YÖNETİMİ

16-TOPLANTI YÖNETİMİ

ADLİ BİLİŞİM EĞİTİMİ PROGRAMI

Amaç:

Günümüzün yaşam parçası haline gelen siber dünyaya bağımlılık, suç odaklı kişilerin de dikkatini çekmiş ve bilişim sistemleri suç aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Suçların araştırılmasında en önemli hususlardan birisi sayısal kanıtlardır. Çünkü artık her suçun mutlaka bilişim ayağı olmaktadır. İnsanların basit sebeplerden dolayı suçlanması ya da basit bilgisizliklerden dolayı suçtan kaçmalarına sebep olabilir.

 

Günlük hayatımızda vazgeçemediğimiz birçok aygıtın ve bu aygıtlarda barındırdığımız kişisel, ailevi ve mesleki bilgilerin, herhangi bir suçun kovuşturmasında veya özel hukuk ihtilaflarında delil değerinin olduğunu açıkça görebiliriz. Cep telefonu, bilgisayar diski, mp3 çalar, CD, DVD, Flash Disk, sim kartlar, sunucu, modem türü ağ cihazları gibi günlük hayatta çok sık kullandığımız birçok aygıtın barındırdığı bilgiler, herhangi bir zamanda herhangi bir olayın en iyi delili olabilirler.

 

Günümüz dünyasında internetin yaygınlaşması, kişisel bilgisayarlarla akıllı cihazların kullanım oranının artması ve kişisel bilgilerin sayısal ortamlarda depolanmasına paralel olarak, bu bilgilere yetkisiz erişmek isteyenlerin sayısı da artmıştır. Yetkisiz erişim ve internet korsanlığı (hacker) siber suç kavramını ortaya çıkarmıştır.

Bu bağlamda oluşturulan eğitim programı ile her bir katılımcı için aşağıda belirtilen kazanımların sağlanması amaçlanmıştır.

 

 • Temel adli bilişim düşüncesinin kazandırılması
 • İyi derecede bilgisayar ve ağ bilgisi edinmesi
 • Adli bilişim incelemelerinde kullanılan yöntemlerin, yazılımların ve donanımların teorik ve uygulamalı olarak öğrenilmesi
 • Suç odaklarının internet, GSM altyapılarını kullanarak hangi yöntemlerle, nasıl suç işledikleri, izlerini nasıl sildiklerinin aktarılması
 • Bilişim suçları ve işlenme biçimleri, bilişim sistemlerinin donanımsal ve yazılımsal güvenliğinin hızlı ve etkin bir şekilde önlemlerinin alınmasını sağlayacak bilgi ve deneyimi kazandırılması
 • Adli Bilişim Hukuku hakkında bilgi edinmek, ilke ve mevzuatları gerek teorik gerekse pratik açıdan değerlendirilmesi
 • Yasal sorumlulukları, ceza hukukunu ve kişisel verilerle ilgili yasal düzenlemelerin öğrenilmesi
 • Günümüz bilişim dünyasının en önemli bileşeni sayılabilecek bilgisayar ve GSM ağlarının çalışma mantığının öğrenilmesi
 • Bilgisayar ağları kullanılarak işlenen suçlarda olay analizi, delil toplama, iz sürme, delil karartma gibi süreçlerin teknik ayrıntılarıyla gösterilmesi
 • İyi derecede uygulama becerisine sahip olarak iş yaşantısına kolay uyum sağlaması hedeflenmiştir.

 

Eğitim Programından Kimler Yararlanabilir?

 • Adli Bilişim uzman adayları,
 • Adli müdahalelerde bulunacak kolluk kuvvetleri
 • Siber olaylara müdahale personeli,
 • Bilgi Güvenliği uzmanları ve yöneticileri,
 • Adli Bilişim alanında bilirkişi ve uzman mütalaası raporu hazırlayanlar,
 • IT yöneticileri,
 • Denetçiler,
 • Uyum yöneticileri ve personelleri,
 • Akademisyenler
 • Teftiş kurulu üyeleri,
 • Soruşturmacılar,
 • Müfettişler,
 • Bilgisayar ve Telefon Teknik Servisi Çalışanları
 • Suiistimal inceleme uzmanları,
 • Risk analiz uzmanları,
 • Kayıp önleme uzmanları,
 • Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar
 • Öğrenciler,
 • Bilişim Suçları ve Adli Bilişime ilgi duyanlar.

 

Eğitim İçeriği:

1.Adli Bilişim

 • Adli Bilişim Eğitim programının Amacı
 • Bilişim ve Bilişim Suçları
  • Bilişim ve Bilişim Suç Kavramı
  • Bilişim Suçlarının Sınıflandırılması
  • Siber Zorbalık Nedir?
 • Adli Bilişimde Kullanılan Terimler
  • Hash Değeri
  • MD-5 ve SHA-1
  • Wipe
  • Üst Veri
  • Uçucu Veri
  • Unallocated alan
  • Çerezler(Cookies)
  • HPA ve DCO
 • Adli Bilişime Genel Bakış
 • Adli Bilişim Biliminin Cevap Aradığı Sorular
 • Adli Bilişim Kavramı
 • Adli Bilişimin Amacı
 • Adli Bilişim İnceleme Konuları
 • Adli Bilişim Disiplininin Çalışma Ana Konuları
 • Adli Bilişim Türleri
 • Adli Bilişim Süreçleri
 • Adli Bilişim Aşamaları
 • Ön inceleme ve olay yeri tespiti
 • Delil toplama
 • İnceleme
 • Analiz
 • Raporlama
 • Adli Bilişimin Faydaları
 • Anti Forensics ve Teknikleri

 

2.Adli Bilişimde Dijital Deliller

 • Adli Bilişimde Delillerin Rolü
 • Dijital Delil Kavramı
 • E-Delil Nitelikleri Nelerdir?
 • Dijital Delil Ortamları
 • Dijital Delillerin Toplanması
 • Dijital Delillerin Toplanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Adli Bilişimde Elektronik Delillerin İncelenmesi
 • Adli Bilişim İnceleme Yöntemleri
 • Olay yerinde sık karşılaşılan dijital deliller
 • Dijital deliller açısından olay yeri incelemesi
 • Dijital delillerin Analizi
 • E-deliller ile Klasik Delillerin Karşılaştırılması

 

3.Adli Bilişimde İmaj Alma

 • İmaj Alma Nedir?
 • İmaj Alma ve Dosya Kopyalama Farkı
 • Adli Bilişim Standartlarına Göre İmaj Alma İşlemi
 • Yazılımsal İmaj Alma Çözümleri
 • Donanımsal İmaj Alma Çözümleri

4.Adli Bilişim Uygulamalarında Hukuki Süreç

 • Mevzuatımızda Adli Bilişim
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Hukuki Açıdan Adli Bilişim
 • İlgili Kanun Maddeleri ve İçerikleri