TÜRKİYE ŞEKER KURUMU BAŞKANLIĞI

   seker

Türkiye Şeker Kurumu Başkanlığı personeline yönelik olarak “Hedef ve Başarı Odaklı Çalışma, Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri” ana konulu eğitimler düzenlenmiştir.

Söz konusu eğitimlerde, anılan personele hayatta başarılı olmanın sırlarından biri olan hedef belirlemenin önemi, bunun iş ve özel yaşama uygulanmasının rolü, karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik teknikler ve etkili ve zamanlı karar vermenin yöntemleri üzerinde durulmuş ve uygulama yaptırılmıştır.