SGK EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİMLER

”Rehberlik Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi” programı çerçevesinde tüm Türkiye’de SGK bünyesinde halkla ilişkiler kısmında çalışan personele aşağıdaki konularda eğitimler verilmiştir:

  • Halkla İlişkiler ve Davranış Modelleri,
  • İş Ahlakı ve Etik Değerler,
  • Farklılardan Güçlü Bir Takım Yaratmak ve Biz Bilinci,
  • İnatlaşan Kişilerle Baş Etme,
  • İrade Kontrolü ve Soğukkanlılık,
  • Protokol ve Görgü Kuralları,
  • Kişisel Sorunlar ve Stres Yönetimi,
  • Etkili Zaman Yönetimi,
  • Sorumluluk Alma ve İnisiyatif Kullanma Yöntemleri,
  • Dinleme ve Empatik İletişim Teknikleri.

Eğitimler sırasında konularla ilgili güncel videolar gösterilmiş, algılama testleri uygulanmış ve yüz okuma ile kişilik analizleri yapılarak özellikle zor davranışlar ayrıntılı olarak dile getirilmiştir. Ayrıca yapılan oyun ve dramalarla takım çalışmasının önemi üzerinde durulmuş ve biz bilincinin, kurum kültürünün ve aidiyet duygusunun geliştirilmesine katkı sunulmuştur.