MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM VE SEMİNERLER

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda görevli Bilgisayar İşletmeni, Çözümleyici, Programcı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanlı personele “Stres Yönetimi ve Stresle Etkin Mücadele” konulu iki günlük bir eğitim programı düzenlenmiştir.

Söz konusu eğitim boyunca katılımcılara, stres, stresin nedenleri, stresi önleme yöntemleri, iş yerinde stres, strese neden olan psikolojik nedenler, stres yönetimi ve stresin neden olduğu hastalıklar konularında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Ayrıca stres yönetiminde önemli bir yeri olan EFT(Duygusal Özgürleştirme Tekniği) uygulamalı olarak gösterilmiştir.

VERGİ DENETLEME KURULU

Vergi Denetleme Kurulu Başkanlığı vergi müfettiş yardımcılarına yönelik olarak “Karakter Analizinde Yüz Okumanın Önemi” konuluiki konferans verilmiştir.

Anılan konferanslar VDK 5Promosyon Vergi Müfettiş Yardımcıları Kişisel Gelişim  ve  Motivasyon Eğitim Programı bağlamında 850 kişiden oluşan iki ayrı gruba verilmiştir.

Konferans sırasında katılımcılara insan, kişilik, kişilik türleri, karakter ve kişilik arasındaki farklar, yüz okuma sanatı (fizyonomi) , fizyonominin tarihi geçmişi, kişiliğin açığa çıkarılmasında yüz okumanın önemi, yüz okumanın yararlanıldığı alanlar, yüzdeki iz, işaret, gamze ve benlerin simgeledikleri, yüz işaretlerinden sağlık göstergeleri gibi konularla ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulunulmuş ve gönüllülerden bazılarının fizyonomi ile kişilik özellikleri açıklanmaya çalışılmıştır.