TÜRK ŞEKER KURUMU PERSONELLERİ EĞİTİMLERİMİZ

TÜRKŞEKER Fabrikalarında görevli personelin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik eğitimler gerçekleştirilmektedir.
TÜRKŞEKER Fabrikalarında görevli personelin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik eğitimler gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda şirkete bağlı fabrikalarda görev yapan Haberleşme Şeflerine ve İç Hizmet Şeflerine “İletişim, İnsan İlişkileri, Takım Çalışması” konulu; Tarımdan Sorumlu Müdür Yardımcılarına ise “Yaratıcılığın Geliştirilmesi” konulu eğitimler verilmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Söz konusu eğitimler bağlamında;

 1. İnsanların Psiko-sosyal Özellikleri İle İnsan İlişkilerini Engelleyen ve Kolaylaştıran Davranışlar
 2. İletişimle İlgili Algılar, Paradigmalar
 3. İletişim Engelleri ve Yönetilmesi
 4. Etkili İletişim Teknikleri
 5. Astlar Yöneticileriyle Nasıl Etkili İletişim Kurmalı?
 6. Empati ve Aktif Dinleyicilik Sanatı
 7. Takım Esaslı İletişim Çerçevesi
 8. Motive Edici İletişim Taktikleri
 9. Takım İnşası Aşamaları ve “Takım Yıldızı Olabilmek”
 10. Takım Dinamikleri ve Takım İçi Rol Dağılımı Yelpazesi
 11. Takımın Gücü: Liderlik ve Takım Ruhu
 12. Değişme-yenileşme(İnovasyon) ve Yenilikçi Düşünme
 13. Yenileşmeye İlişkin Temel Düşünceler
 14. Yenilikçi Düşünme için Koşul ve Öneriler
 15. Yenilikçi İnsan ve Yenilikçi Düşünme
 16. Eleştiri Kültürü ve Yenilikçi Düşünme
 17. Yenileşme Engelleri
 18. Yenilikçi Düşünmenin Temel İlkeleri
 19. Yaratıcı Bakış Açısı
 20. Yaratıcılık ve Duygusal Zeka

Konularında interaktif bir yöntemle, açıklamalarda bulunulmuş,  gerçek yaşamdan örnekler verilmiş, konularla ilgili videolar gösterilmiş, testler uygulanmış ve katılımcıların eksiklikleri tamamlanmaya çalışılmıştır.

TÜRKİYE ŞEKER KURUMU EĞİTİMLERİMİZ

Türkiye Şeker Kurumu Başkanlığı personeline yönelik olarak “Hedef ve Başarı Odaklı Çalışma, Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri” ana konulu eğitimler düzenlenmiştir.

Söz konusu eğitimlerde, anılan personele hayatta başarılı olmanın sırlarından biri olan hedef belirlemenin önemi, bunun iş ve özel yaşama uygulanmasının rolü, karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik teknikler ve etkili ve zamanlı karar vermenin yöntemleri üzerinde durulmuş ve uygulama yaptırılmıştır.